Ayo Baca Alkitab - Januari

Dari GBI Danau Bogor Raya
Lompat ke: navigasi, cari
Tanggal Judul Ayat
2024010101 Januari Penciptaan, Taman Eden dan Manusia Jatuh Dalam Dosa Kej 1:1-3:24
2024010202 Januari Kain dan Habel, Keturunan Adam, Kejahatan Manusia dan Riwayat Nuh Kej 4:1-5:32; 1 Taw 1:1-4; Kej 6:1-22
2024010303 Januari Air Bah, Perjanjian Allah dengan Nuh dan Daftar keturunan Sem, Ham dan Yafet Kej 7:1-10:5; 1 Taw 1:5-7; Kej 10:6-20; 1 Taw 1:8-16; Kej 10:21-30; 1 Taw 1:17-23; Kej 10:31-32
2024010404 Januari Menara Babel, Abram, Lot dan Melkisedek Kej 11:1-26; 1 Taw 1:24-27; Kej 11:27-14:24
2024010505 Januari Perjanjian Allah dengan Abram, Hagar dan Ismael, Abram menjadi Abraham Kej 15:1-17:27
2024010606 Januari Lot, Sodom dan Gomora, Abraham dan Abimelekh dan kelahiran Ishak Kej 18:1-21:7
2024010707 Januari Abraham mengusir Hagar dan Ismael, Ujian Abraham, Ribka dipinang bagi Ishak Kej 21:8-23:20; Kej 11:32; Kej 24:1-67
2024010808 Januari Keturunan Abraham dari Ketura, Keturunan Ismael, Ishak, Esau dan Yakub Kej 25:1-4; 1 Taw 1:32-33; Kej 25:5-6; Kej 25:12-18; 1 Taw 1:28-31; 1 Taw 1:34; Kej 25:19-26; Kej 25:7-11
2024010909 Januari Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung Kej 25:27-28:5
2024011010 Januari Mimpi Yakub di Betel, Yakub di rumah Laban, Anak-anak Yakub Kej 28:6-30:24
2024011111 Januari Yakub dan Laban Kej 30:25-31:55
2024011212 Januari Yakub dan Esau, Pergumulan Yakub dengan Allah, Dina dan Sikhem Kej 32:1-35:29
2024011313 Januari Keturunan Esau, Keturunan Seir, Raja-raja Edom Kej 36:1-19; 1 Taw 1:35-37; Kej 36:20-30; 1 Taw 1:38-42; Kej 36:31-43; 1 Taw 1:43-2:2
2024011414 Januari Yusuf dan saudara-saudaranya, Yusuf dijual ke Mesir, Yusuf di rumah Potifar, Yehuda dan Tamar Kej 37:1-38:30; 1 Taw 2:3-8; Kej 39:1-23
2024011515 Januari Yusuf di dalam penjara Mesir, Mimpi Firaun, Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir Kej 40:1-23; Kej 35:28-29; Kej 41:1-57
2024011616 Januari Yusuf bertemu saudara-saudaranya di Mesir Kej 42:1-45:15
2024011717 Januari Firaun mengundang Yakub dan keluarganya pindah ke Mesir Kej 45:16-47:27
2024011818 Januari Yakub memberkati Manasye dan Efraim, Pesan terakhir Yakub, Kematian Yakub dan Yusuf Kej 47:28-50:26
2024011919 Januari Kesalehan Ayub dicoba, keluh kesah Ayub, Elifas menegur Ayub Ayb 1:1-5:27
2024012020 Januari Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya Ayb 6:1-7:21
2024012121 Januari Teguran Bildad dan Zohar, Ayub menjawab Ayb 8:1-11:20
2024012222 Januari Ayub membela perkaranya di hadapan Allah Ayb 12:1-14:22
2024012323 Januari Tuduhan Elifas dan Bildad, sanggahan dan keluhan Ayub Ayb 15:1-18:21
2024012424 Januari Zofar dan Ayub berbeda pendapat mengenai hidup orang fasik Ayb 19:1-21:34
2024012525 Januari Elifas menganjurkan Ayub bertobat, Ayub membela diri di hadapan Allah Ayb 22:1-25:6
2024012626 Januari Ayub menjawab: Siapa dapat mengerti kebesaran Allah? Ayb 26:1-29:25
2024012727 Januari Sekali lagi Ayub mengaku tidak bersalah Ayb 30:1-31:40
2024012828 Januari Tanggapan Elihu: Allah tidak berlaku curang Ayb 32:1-34:37
2024012929 Januari Elihu: Allah memperhatikan penderitaan manusia dan Lihatlah kemuliaan Allah di alam semesta Ayb 35:1-37:24
2024013030 Januari Jawaban TUHAN kepada Ayub Ayb 38:1-40:19
2024013131 Januari Ayub menyesal dan mencabut perkataannya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub Ayb 40:20-42:17