Menantikan pengharapan yang mulia (KOM 130.7)

Dari GBI Danau Bogor Raya
Lompat ke: navigasi, cari

Janji Tuhan tentang peristiwa pengangkatan gereja (bahasa Inggris: Rapture) yang akan datang merupakan pengharapan bagi setiap orang percaya di mana melalui peristiwa ini, gereja dijauhkan/diluputkan dari aniaya besar yang akan melanda seluruh bumi pada masa Antikristus menyatakan dirinya.

Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit; sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.

1 Tesalonika 4:16-17

Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia: kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah.

1 Korintus 15:51-52

Tahapan menuju pengangkatan

Kedatangan Tuhan Yesus merupakan puncak pengharapan kehidupan orang Kristen di dunia, namun ada tahapan-tahapan pertumbuhan yang harus dilalui oleh setiap orang percaya untuk menyongsong peristiwa ini:

1 Pembaharuan

Perjalanan rohani ditandai dengan pembaharuan:

 • Roh/hati (Yehezkiel 36:25-27; Yohanes 3:5)
 • Jiwa/akal budi (Roma 12:2; Matius 17:2)
  Kata yang dipakai adalah "metamorphoo". Kata ini juga digunakan dalam peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus.
 • Dan akan diakhiri oleh pembaharuan/penyempurnaam tubuh (1 Korintus 15:51)
  Kata yang dipakai adalah "allasso", di mana tubuh kita akan diubahkan seperti tubuh Tuhan Yesus ketika bangkit dari kubur. Kita mengenakan tubuh kebangkitan/tubuh kemuliaan.

Kita akan mengalami perubahan jiwa dan tubuh melalui proses "metamorphoo" dan mengalami "allasso".

2 Pengangkatan (bahasa Yunani: harpazo, bahasa Latin: rapture)
 • Sangkakala berbunyi
 • Tuhan Yesus turun dari sorga
 • Orang yang mati dalam Tuhan lebih dahulu dibangkitkan
 • Kita semua diangkat ke angkasa untuk bersama-sama dengan Dia

Tujuan pengangkatan

Mengapa gereja harus diangkat?

Kriteria gereja yang diangkat

Siapa saja yang akan diangkat?

Sumber

 • Divisi Pengajaran (Maret 2005). "130.7 Menantikan Pengharapan Yang Mulia". KOM Seri 100 Pencari Tuhan (edisi ke-8, Agustus 2009). Jakarta: GBI Jalan Gatot Subroto. ISBN 979-3571-0-5.