Usahakan kesejahteraan kotamu

Dari GBI Danau Bogor Raya
Lompat ke: navigasi, cari
Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. (Yeremia 29:7)

Pesan Tuhan kepada umat Israel saat dibuang dan diperbudak oleh penjajah adalah supaya mendoakan kota di mana mereka dibuang. Alasannya, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita juga. Bagaimana dengan kita sebagai penduduk kota dan bangsa Indonesia? Marilah kita berdoa untuk kesejahteraan kota dan bangsa kita. Caranya seperti apa?

Salah satu cara yang efektif yang selama ini dilakukan di gereja kita dengan “Doa Keliling/Doa Jalan/Prayer Walking”. Mari kita doa keliling di wilayah COOL kita!

Ada tiga hal yang kita doakan pada doa keliling bulan ini:

 1. HUT RI ke-65
 2. Kaum Kedar dan Nebayot
 3. Para pemimpin dan umat Tuhan serta tempat ibadah

HUT RI ke-65

Telah 65 tahun Indonesia Merdeka tetapi kondisi bangsa ini belum benar-benar merdeka baik secara sosial, budaya, keamanan, ekonomi, politik, dan agama.

 • Roma 8:19-21, Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia, yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah.
 • 2 Korintus 3:15-17, Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari padanya. Sebab Tuhan adalah Roh; dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
 • 1 Petrus 2:16, Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah.

Kaum Kedar dan Nebayot

Berdoa supaya Tuhan menggenapi janji-Nya. Ayat pendukung:

 • Mereka adalah keturunan Ismail. 1 Tawarikh 1:29, Inilah keturunan mereka: anak sulung Ismael ialah Nebayot, lalu Kedar, Adbeel, Mibsam,
 • Mazmur 120:5, Celakalah aku, karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesekh, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar!
 • Yesaya 21:16, Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku: "Dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis.
 • Yesaya 21:17, Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari bani Kedar, akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab TUHAN, Allah Israel, telah mengatakannya."
 • Yesaya 42:11, Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar! Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung!
 • Yesaya 60:7, Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu; semuanya akan dipersembahkan di atas mezbah-Ku sebagai korban yang berkenan kepada-Ku, dan Aku akan menyemarakkan rumah keagungan-Ku.
 • Yesaya 49:28, Mengenai Kedar dan mengenai kerajaan-kerajaan Hazor yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar, raja Babel. Beginilah firman TUHAN: "Bersiaplah, majulah melawan Kedar, binasakanlah orang-orang di sebelah timur!

Para pemimpin, umat Tuhan, dan tempat-tempat ibadah

Mari berdoa untuk para pemimpin kita, umat Tuhan, dan tempat-tempat ibadah. Pada tanggal 9-11 Agustus 2010 yang lalu kita berpuasa dan Tuhan memberikan pesan:

 • Doakan pemimpin rohani kita, Bapak Pdt Dr Ir Niko Njotorahardjo, Bapak Pdt Sutadi Rusli, para Gembala, dan para pemimpin yang lain, agar dipakai Tuhan lebih lagi.
 • Doakan juga umat Tuhan dari serangan musuh (Iblis) dan penuaian jiwa-jiwa baru.
 • Doakan tempat-tempat ibadah (sedang terjadi penutupan gereja), biarlah Tuhan memberi perlindungan untuk tempat-tempat ibadah hotel, ruko, rumah, dan lain-lain.

Tata tertib Doa Keliling di COOL

 1. Pengurus dan jemaat COOL berkumpul di tempat COOL untuk berkoordinasi dipimpin oleh Ketua COOL.
 2. Jemaat dibagi dua kelompok (satu di tempat mendukung dan kedua keliling).
 3. Jangan melakukan hal-hal yang menarik perhatian. Pengurapan minyak harap hati-hati.
  Dan penggunaan alat lain harap dikonfirmasikan dengan gembala masing-masing.
 4. Tidak usah tutup mata, boleh berjalan kaki maupun dengan motor, mobil.
 5. Adakan doa, pujian, penyembahan, dan doa nubuatan, dan mengikat roh jahat dan roh orang kuat (orang-orang yang berpengaruh) atas wilayah kita.
 6. Jangan lupa baca Mazmur 91:1-6. Ini adalah ayat perlindungan dan kemenangan kita.
 7. Kumpul kembali di tempat COOL untuk berdoa dan mengucap syukur.
 8. Catat pesan-pesan Tuhan dan laporkan ke Gembala dan Departemen Doa/Departemen COOL.
 9. Hal-hal yang kurang jelas dapat menghubungi Gembala, Mentor, atau Departemen Doa.