Ayo Baca Alkitab (25 Jun 2021)

Dari GBI Danau Bogor Raya
Lompat ke: navigasi, cari
Jumat, 25 Juni 2021

Pelayanan nabi Hosea

(''Hosea 1:1-2:13'')

PELAYANAN NABI HOSEA

Hosea 1:1-2:13

Firman TUHAN yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahas dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel.

Istri dan anak-anak Hosea

Ketika TUHAN mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea: "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi TUHAN." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Hosea: "Berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka Aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel dan Aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu Aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel."

Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah TUHAN kepada Hosea: "Berilah nama Lo-Ruhama kepada anak itu, sebab Aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi Aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi TUHAN, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo-Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Ia: "Berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umat-Ku dan Aku ini bukanlah Allahmu."

Janji tentang keselamatan

Tetapi kelak, jumlah orang Israel akan seperti pasir laut, yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka: "Kamu ini bukanlah umat-Ku," akan dikatakan kepada mereka: "Anak-anak Allah yang hidup." Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin, lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Yizreel itu. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki: "Ami!" dan kepada saudara-saudaramu perempuan: "Ruhama!"

Israel dihukum dan dipulihkan

"Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan isteri-Ku,
dan Aku ini bukan suaminya;

biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya,
dan zinahnya dari antara buah dadanya,

supaya jangan Aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang,
dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan,

membuat dia seperti padang gurun,
dan membuat dia seperti tanah kering,
lalu membiarkan dia mati kehausan.

Tentang anak-anaknya, Aku tidak menyayangi mereka,
sebab mereka adalah anak-anak sundal.

Sebab ibu mereka telah menjadi sundal;
dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh.

Sebab dia berkata: Aku mau mengikuti para kekasihku,
yang memberi roti dan air minumku,
bulu domba dan kain lenanku,
minyak dan minumanku.

Sebab itu, sesungguhnya, Aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri,
dan mendirikan pagar tembok mengurung dia,
sehingga dia tidak dapat menemui jalannya.

Dia akan mengejar para kekasihnya,
tetapi tidak akan mencapai mereka;

dia akan mencari mereka,
tetapi tidak bertemu dengan mereka.

Maka dia akan berkata: Aku akan pulang
kembali kepada suamiku yang pertama,
sebab waktu itu aku lebih berbahagia dari pada sekarang.

Tetapi dia tidak insaf
bahwa Akulah yang memberi kepadanya
gandum, anggur dan minyak,

dan yang memperbanyak bagi dia perak
dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal.

Sebab itu Aku akan mengambil kembali
gandum-Ku pada masanya dan anggur-Ku pada musimnya,

dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenan-Ku
yang harus menutupi auratnya.

Dan sekarang, Aku akan menyingkapkan kemaluannya,
di depan mata para kekasihnya,
dan seorangpun tidak akan melepaskan dia dari tangan-Ku.

Aku akan menghentikan segala kegirangannya,
hari rayanya, bulan barunya dan hari Sabatnya
dan segala perayaannya.

Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya,
yang tentangnya dikatakannya:

Ini semuanya pemberian kepadaku,
yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku!

Aku akan membuatnya menjadi hutan,
dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis.

Dan Aku akan menghukum dia karena hari-hari
ketika dia membakar korban untuk para Baal,

berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya,
dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan Aku," demikianlah firman TUHAN.